fbpx

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti – podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

Program financiranja:
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (https://www.ita-slo.eu/sl)

Tip projekta:
Strateški projekt / prednostna os 1 – spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja, prednostna naložba 1b: kreativna industrija, številka javnega razpisa: 6/2018, TC1 – krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Proračun projekta: 3.525.018,70 EUR
EU financiranje: ESRR: 2.996.265,87 EUR

Trajanje projekta: 1.3.2019 – 28.2.2022 (36 mesecev)

Projektni partnerji: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo; vodilni partner (Italija)/ Dežela Veneto –Direkcija za kulturo in šport (Italija) / Univerza Iuav Benetke (Italija) / ECIPA Scarl (Italija) / Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport (Italija) / Informest – Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale (Italija) / Friuli Innovazione, Znanstveno in raziskovalno središče (Italija) / Znanstveni in tehnološki park AREA (Italija) / Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (Slovenija) / Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (Slovenija) / ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o. (Slovenija) / Primorski tehnološki park d.o.o. (Slovenija) / Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (Slovenija) / Gospodarska zbornica Slovenije (Slovenija) / RRA Zeleni kras d.o.o (Slovenija) / SVRK Slovenija (pridruženi partner).

Opis projekta:
Projekt stremi k vzpostavitvi ekosistema čezmejnega sodelovanja, v katerem bodo nastajale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti. Čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami ter malimi in srednje velikimi podjetji bo prispevalo k pretoku vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in družbene inovacije. V projektu DIVA se bodo vzpostavile čezmejne povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami, v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih pobud (participatory design).

Prva faza projekta je namenjena zbiranju in proučevanju različnih praks sodelovanja med kreativno in umetniško sfero ter tradicionalnim podjetništvom; za tem se bo vzpostavilo regionalna inovacijska vozlišča, ki bodo povezana z SME. V tretji fazi projekta pa se bo izvedlo vsaj 20 konkretnih čezmejnih pilotnih projektov, s katerimi se bo testiralo sodelovanje med akterji.

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/diva