fbpx

Naziv projekta LAS: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI)

Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva.

Namen projekta LAS je razvijanje in spodbujanje razvoja veščin podjetnosti in podjetništva pri ciljni skupini mladih na podeželju in v urbanih središčih ter posledično dvig zaposlitvenih možnosti, povečanju števila podjetniških priložnosti ter zagon novih podjetij.

Začetek operacije: 01.09.2021

Zaključek izvajanja aktivnosti: 30.06.2023

Zaključek projekta: 31.08.2023

Sredstva ESSR: 54.077,25 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 67.596,65 EUR

Lastna sredstva: 20.446,33 EUR

Vrednost projekta z DDV: 74.523,58 EUR

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji:

PP1: Primorski tehnološki park d.o.o.

PP2: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Brda

PP4: Občina Miren-Kostanjevica

PP3: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

PP5: Občina Renče-Vogrsko

Glavne aktivnosti projekta:

  • PROMOCIJSKO-MOTIVACIJSKI DOGODKI V POSAMEZNIH LOKALNIH SKUPNOSTIH
  • PODJETNIŠKI PROGRAMI
  • VZPOSTAVITEV INFO TOČK

Več na spletnih straneh evropske kohezijske politike v Sloveniji http://www.eu-skladi.si in LAS V objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si.