fbpx

»Sodelujemo skupaj za zelenokonkurenčno in vključujočo Evropo«

Akronim projekta: PoMP

Naslov projekta: Podpora mladim v podjetništvu

Projekt PoMP (ATP47) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Izobraževanje-Krepitev človeških virov, programska prioriteta: I.2.2 Zagotovljena podpora mladim.

Namen: vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti. Oblikovali bomo Akademijo PoMP v pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih inštitucij.

Projekt želi prispevati k dvema izzivoma: k dvigu kompetenc podjetnosti učiteljev/mentorjev in preko le-teh, k dvigu kompetenc podjetnosti med mladimi z namenom dviga njihovih zaposlitvenih potencialov.

Glavne ciljne skupine so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.


Vodilni partner:
 ZRS Bistra Ptuj, Slovenija

Projektni konzorcij:

Celotna vrednost projekta: 497.374 ,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 497.374 ,00 EUR


Trajanje projekta:
 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024

——————————————————————-

Projekt PoMP sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.374 eur. Namen projekta je zagotoviti podporo mladim pri pridobivanju podjetniških kompetenc.

——————————————————————-

Za več informacij: 

https://www.norwaygrants.si@EEANorwayGrantsSlovenia@EEANorwayGrants

#NorwayGrants 

#NorwayGrantsSlovenia 

#EducationProgramme

——————————————————————-
Izjava o omejitvi odgovornosti
Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij PoMP in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje-Krepitev človeških virov.