fbpx

Program financiranja:

Interreg Adrion (https://www.adrioninterreg.eu/)

INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 Third Call for Proposal – Priority Axis 1

Proračun projekta: 2.019.200,00 EUR (total EU funding 1.716.320,00 EUR – 85%)

Trajanje projekta: februar 2021 – januar 2023

Projektni partnerji: Slovenija (vodilni partner – Znanstveno in raziskovalno središče Koper, Primorski tehnološki park), Italija (Alma Mater Studiorum – University of Bologna and Municipality of Brindisi), Grčija (Special account for research funds-Hellenic Open University), Hrvaška (the City of Osijek), Srbija (Regional Development Agency Srem) in Bosna in Herzegovina (Public institution Development Agency of the Una-Sana Canton).

Opis projekta:

Projekt se ukvarja z ekonomsko integracijo beguncev s pomočjo socialnega podjetništva, kar je pereče vprašanje v času povečanih migracijskih tokov. Glavni cilj je povečati možnosti za begunce, da postanejo aktivni člani družbe in prispevajo k gospodarskemu razvoju z ustvarjanjem delovnih mest in morebiti novih podjetij. Projekt bo povezal nacionalne, regionalne in lokalne vlade in institucije, nevladne organizacije, socialne podjetnike, tehnološke parke, akademike in begunce. Končni rezultat projekta je vzpostavitev mreže, ki bo spodbujala udeležbo beguncev v socialnem podjetništvu in s tem podpirala njihovo vključevanje na trg dela. S tem v zvezi pa je potrebno zagotoviti ustvarjalno okolje za razvoj idej, izmenjavo znanja, dobrih praks, pospeševanje inovativnih ukrepov za obstoječa podjetja socialne ekonomije in druga podjetja. Predvidena je tudi vzpostavitev posebnega finančnega instrumenta in iskanje potencialnih investitorjev, ki bodo vplivali na socialna podjetja.