fbpx

Opis projekta:

Cilj projekta SARA je izboljšati podporo ženskim inovacijskim procesom MSP s testiranjem in razvojem novega modela v inovacijskem ekosistemu. V Evropi je 23 milijonov MSP s povprečno 3,1-odstotno izgubo zaradi nizke likvidnosti in pomanjkanja inovativnih izdelkov. Ženske predstavljajo 52% celotnega evropskega prebivalstva, a samo 34,4% se jih samozaposli, 30% jih je med startup podjetniki. Agencije za inovacije si prizadevajo, da bi ohranile tempo povpraševanja po podpori za inovacije MSP, vendar njihovi programi niso usmerjeni v podporo spolne enakopravnosti. Izhajajoč iz glavne ideje “Otrok potrebuje celo vas, da ga vzgaja” (afriški pregovor, ki pomeni, da mora celotna skupnost ljudi sodelovati z otroki, da bi le-ti rasli v varnem in zdravem okolju), bo SARA razvila nov model za podporo agencijam za inovacije, da bodo razvijale programe, ki bodo bolj fokusirani na enakopravno zastopanost obeh spolov. SARA je odgovor na evropske usmeritve za razvoj in preizkus modela za pametne vasi (dostopnost, trajnost, novo podjetništvo) in podpira sooblikovanje novih orodij za žensko podjetništvo z vključevanjem pametnih vasi kot kraja za ustvarjanje inovativnih podjetij za boljšo razmerje med delom in zasebnim življenjem. S tem proaktivno spodbuja nove oblike inovacij in podjetništva, kot je predlagano v razpisu „Za boljše inovacije za MSP“, Delovni program 2018–2020. Projekt bo uporabil metodologijo medsebojnega učenja, ki jo promovira INNOSUP-05-2018-2020 (TMIS) in vključuje več regionalnih agencij za inovacije z dopolnilnimi znanji. Partnerji si bodo izmenjali znanje in izkušnje ter razvili ustrezne lokalne študije primerov (doseganje procesa “učenja z delom”). Skupno delo projektnih partnerjev bo skupaj z vzajemnim učenjem pripravilo dokument o možnostih oblikovanja izvajanja lokalnih pobud za razvoj “Pametnih vasi kot nenavadnega kraaj za žensko podjetništvo” in s tem povezanih služb za podporo inovacijam ter bo spodbudilo izboljšanje usmerjenosti razvojnih agencij v projekte, ki spodbujajo enakopravno zastopanost spolov.

Financiranje: 50.000 €

Trajanje projekta:31.1.2021-31.1.2022

Projektni partnerji:

  • Destinazioni Innovative s.r.l.s. – Lead partner – Italy
  • FUNDACION CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE MURCIA – Spain
  • Aaccent Inkubator GmbH – Austria