fbpx

Program financiranja: 2007-2013 IPA Adriatic Cross Border Cooperation (strategic projects)

Tip projekta: povezovanje in spodbujanje uresničevanja novih idej v turizmu na področju obmejne regije Slovenije in Italije                

Proračun projekta: 5.046.560,64 €

Trajanje projekta: 1. 11. 2013 – 31. 3. 2016

Vloga v projektu: projektni partner

Partnerji: Rimini Provincia (IT) – lead partner, Association of Chambers of Commerce of Veneto Region (IT), Fiuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre (IT), Scientific and Technology Park Tecnopolis (IT), SIPRO local development agency (IT), Agency for Innovation of Administration and Public Local Services (IT), Directorate for Development of small and medium sized enterprises (Črna Gora), Uzice Regional Chamber of Commerce (Srbija), Chamber of Commerce and Industry od Serbia (Srbija), Regionalna razvojna agencija Zeleni Kras (SLO), Regionalna razvojna agencija Koper (SLO), LIR Evolution (BIH), University of Pula (HR), Istrian Development Agency (HR), Atlantis Consulting (Grčija), E.R.F.C. (Grčija), AULEDA (Albanija)

Opis projekta:

Ideja projekta izhaja iz potrebe po premostitvi vrzeli med jadranskimi regijami in povprečjem EU glede naložb v RTRI in krepitvi regionalne kohezije znotraj jonske jadranske makroregije in znotraj same EU.

Namen projekta SMART INNO je premagati ugotovljene pomanjkljivosti in pomanjkljivosti (npr. Nizek dostop do financiranja, pomanjkanje sinergij med MSP in proizvajalci raziskav in inovacij, oblikovalci politik in vlagatelji) s širjenjem geografskega obsega ukrepov (povezovanje 17 regij iz 8 držav) in uporabo celostnega pristopa za povezovanje povpraševanja in ponudbe z zagotavljanjem pametnega poučevanja in prirejanja sporov ter s povečanjem dostopa do alternativnega financiranja regionalnih inovativnih podvigov.

Izvajanje SMART INNO bo imelo naslednje učinke v sodelujočih regijah:

  • Vzpostavitev transregionalne mreže raziskovalnih in raziskovalnih ustanov ter MSP na Jadranu, ki bo s povezovanjem povečala sodelovanje, pretok informacij in naložbe.
  • Vzpostavitev nove vrste ekosistema MSP in zagonskih podjetij s treniranjem za zbiranje sredstev in dostop do virov naložb prek finančnega trga.
  • Povečanje možnosti za zaposlitev znanstvenikov v njihovi regiji, zmanjšanje bega možganov.
  • Zagotavljanje nadomestnega financiranja inovativnih dejavnosti z ustanovitvijo Adriatic BAN.
  • Povečanje prenosa tehnologije z regionalnih javnih institucij za raziskave in tehnološki razvoj na mala in srednja podjetja ter s tem povečanje izkoriščanja rezultatov raziskav, ki ustvarjajo pomembno regionalno dodano vrednost in prelivanje.
  • Povečanje zmogljivosti regionalnega inovacijskega sistema pri načrtovanju, načrtovanju in spremljanju ukrepov in programov RTRI.
  • Vzpostavitev regionalnih podatkov / obveščevalnih podatkov / prenos nečlanicam EU, praks, rutin in metod, ki jim bodo omogočile približevanje politikam EU.

Spletna stran projekta:  http://www.smartinno.eu/